1- TANIMLAR VE GENEL KOŞULLAR

1.1- Senkronix : Musalla Bağları Mh. Babür Sk. No:17 Selçuklu/KONYA adresinde mukim Hasan Sami SELVİ bundan böyle işbu sözleşmede Senkronix olarak anılacaktır. Senkronix, www.gezenek.com  internet adresinin sahibi ve işletmecisidir. Ayrıca Senkronix,  mobil uygulamalar ve mobil İnternet sitelerini işletmektedir. Bu İnternet siteleri ve ilgili mobil uyumlu uygulamalar ve mobil uyumlu İnternet siteleri birlikte “Site” olarak anılmaktadır.

1.2- Gezenek : Yaşadığı veyahut iyi bildiği bir şehri, Gezi Yolluğu karşılığında,  misafirlere tanıtım ve gezi amacıyla ziyaretlerinde yardımcı olmayı teklif eden kişi anlamına gelmektedir.

1.3- Misafir : Bir Gezenek tarafından  ticari amaç gayesinde olmayan gezi ve tanıtım teklifini kabul etmiş olan ve Gezenek’ in İnternet sitesine başvurmuş bir kişi anlamına gelmektedir.

1.4- Gezi Yolluğu : Misafir  ile Gezenek arasında Gezi ve Tanıtım seyahatine ilişkin olarak kararlaştırılan ve misafirin ödeyeceği tutar anlamına gelmektedir.

1.5- Koşullar: Davranış Yönetmeliği Tüzüğü ve Gizlilik Politikası da dahil olmak üzere bu Genel Kullanım Koşulları anlamına gelmektedir.

1.6- Hizmet: Site tarafından bir Üyeye sunulan herhangi bir hizmet anlamına gelmektedir.

1.7- Üye : Bir misafir, Gezenek veyahut sitenin herhangi bir kullanıcısı anlamına gelmektedir.

1.8- Gezi : Seyahat”: Bir veya birden fazla misafir ile bir genezek’ in  Site vasıtasıyla işlem yapmayı kararlaştırdığı belirli bir Gezi anlamına gelmektedir.

1.9- Üye Hesabı : bir Üye tarafından açılmış olan ve Site tarafından sunulan Hizmete erişim için kullanılan Sitedeki bir hesap anlamına gelmektedir.

1.10 Koşulların Kabulü

Bu koşullar her durumda Sitenin her türlü kullanımı için geçerlidir. Üyeler, bir Üye Hesabı oluşturmasalar dahi, aşağıdaki kutucuğu tıklayarak bu Koşulları tamamen kabul ederler.

Koşullar tamamen kabul edilmedikçe Hizmetlere erişilmesine izin verilmeyecektir. Hiçbir Üye Koşulları kısmen kabul etme hakkına sahip değildir. Tüm Üyeler Davranış Yönetmeliği koşullarına uymayı kabul etmekte ve kişisel bilgilerinin (şu bilgiler anlamına gelmektedir: isim, soy isim, doğum tarihi, Kimlik Numarası, Ev Adresi, telefon, GSM, internet adresi, ehliyet numarası ve ehliyetin düzenlenme tarihi ve model, piyasaya sunulma tarihi ve plaka gibi araçla ilişkili bilgiler) Gizlilik Politikasına uygun şekilde işlenebileceğini kabul etmektedir.

Bir Üyenin; Koşulların herhangi birine uymaması halinde, Senkronix, bildirimde bulunmaksızın ilgili Üye Hesabını iptal etme ve ilgili Üyeye sunulan tüm Hizmetleri askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

Üyeler, Senkronix’ in, mevcut hizmet ve kampanyaları ile ileride verebileceği hizmetlerden ve sunabileceği kampanyalardan elektronik iletiler yoluyla haberdar edileceklerdir.

1.11 Koşullarda, Sitede ve Hizmette Yapılan Değişiklikler

 

Senkronix, dilediği zamanda Koşulları değiştirme hakkına haizdir. Ayrıca Senkronix, Site aracılığıyla sunulan Hizmetlerde, Sitenin işlevlerinde ve/veya Sitenin “görüntüsü ve yarattığı izlenimde” herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın ve Üyelere karşı sorumluluğa sahip olmaksızın değişiklik veya tadilat yapabilir.

Sitede, Hizmetlerde veya Koşullarda yapılan tüm değişiklikler, ilgili değişikliklerin Sitede yayınlanması üzerine yürürlüğe girecektir.

Üyeler, değiştirilen Koşulların yayınlanmasından sonra Siteye giriş yapmaları ve üyeliklerini iptal etmemeleri halinde bu değiştirilmiş Koşulları kabul etmiş sayılacaktır. Değişiklikler, Değiştirilen Koşulların yayınlanmasından önce yapılmış rezervasyonlar için geçerli olmayacaktır.

2.HİZMETİN KULLANIMI

2.1 Kullanıcı Hesabı ve Bilgilerin Doğruluğu

Her Üye Hizmetleri kullanmak için bir Üye Hesabı oluşturmalıdır ve Senkronix tarafından talep edilen tüm kişisel bilgileri vermeyi kabul etmektedir. Üyeler özellikle isimlerini, soy isimlerini, yaşlarını, unvanlarını, geçerli telefon numaralarını ve e-posta adreslerini vermek zorunda olacaktır. Sitenin kullanımı kayıt esnasında 18 yaşını doldurmuş kişilerle sınırlıdır. Üyeler ,Hesaplarını oluştururken ve muhtelif zamanlarda verdikleri bilgilerin tamamının tüm bakımlardan doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Üyeler ayrıca Siteye gönderilen tüm bilgilerin de gerçek, doğru ve eksiksiz olacağını kabul etmektedir.

Bir Üye tarafından sunulan eksik, yanlış, yanıltıcı veya sahte bilgilerle ilişkili olarak Senkronix, hiçbir Üyeye karşı sorumlu olmayacaktır.

Üyeler kişi başına tek bir Üye Hesabıyla sınırlıdır. Üye Hesapları başka bir kişi adına veya başkasını taklit ederek oluşturulamaz. Bu tür fiillerden Senkronix sorumlu değildir. Sahte hesabın tespiti halinde, Senkronix herhangi bir bildirimde bulunmaksızın hesabı kapatma yetkisine haizdir. Sahte bir hesabın kullanımından doğan zararların tazminin de Senkronix’ in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.2 Ticari Faaliyette Bulunmama ve Senkronix’ in Statüsü

Site ve Hizmetler sadece Misafir ve Gezeneklerin hususi sıfatla hareket ederek bir Hizmet sunulmasıyla sınırlıdır. Hizmetler, kar amacıyla veya başka bir ticari veya profesyonel amaçla kullanılamaz.

Sürücüler herhangi bir Seyahatten kar edinemez. Hizmet ve Maliyet Katkı Payı sadece Sürücünün maliyetlerini çıkarmak için kullanılabilir ve Sürücünün herhangi bir kar elde etmesi için kullanılamaz. Sürücü; Maliyet Katkı Payı tutarı, kendisince teklif edilen Seyahat türleri, söz konusu Seyahatlerin sıklığı veya taşınan Yolcu sayısı vasıtasıyla kar elde etme hakkına sahip değildir. Bu husus; Siteyi kullanarak rezerve edilen tüm faaliyetler, düzenlemeler ve Hizmetler ve Sürücü ile Yolcu arasında kararlaştırılabilen tüm diğer ilave hizmetler veya faaliyetler için geçerlidir.

Site ve Hizmetler sadece Sürücüler ve Yolcuların hususi sıfatla hareket ederek, gider pusulası düzenlemeksizin, araç paylaşmaları için bir Hizmet sunulmasıyla sınırlıdır. Hizmetler, araç paylaşımını kar amacıyla teklif etmek veya kabul etmek için veya başka bir ticari veya profesyonel amaçla kullanılamaz.

Tüm Geziler de buluşma noktaları, gezi yerleri, konaklama yerleri, gezi saatleri ve bilumum seyahate ilişkin hususlar önceden Site vasıtasıyla kararlaştırılmalıdır.

Senkronix’ in statüsü

Gezenek, herhangi bir tur hizmeti sunmamaktadır. Site, Üyelerin bir başka üye ile işlem yapmasını sağlayan bir iletişim platformudur. Senkronix; Gezilere, gezi yerlerine, gezi saaatlerine, konaklama yerleri, konaklama saatlerine ve bilumum geziye ilişkin hususlara müdahale etmediği gibi bir düzenleme de getirmemektedir. Gezi ve tanıtım amacına ilişkin anlaşma, Misafir ile gezenek arasında yapılmaktadır. Senkronix, Üyeler arasındaki herhangi bir anlaşmanın veya işlemin tarafı değildir ve hatta Senkronix, Üyeler arasındaki rezervasyonla ilişkili doğacak herhangi bir hususta sorumlu değildir. Senkronix, hiçbir Üyenin temsilcisi konumunda değildir veya bu sıfatla hareket etmeyecektir.

Bu Koşulların ihlali, ilgili Üyenin Kullanıcı Hesabının derhal askıya alınmasına neden olacaktır ve bu durumda ilgili Üyenin başka Hizmetlere erişimi sınırlandırılabilir.

3- MİSAFİR VE GEZENEK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MİSAFİR YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

- Misafir, gezi seyahatine ilişkin bilgilerini ve kişisel bilgilerinin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder.

- Misafir, gezi yapmak istediği bölge ve gezi amacını tam ve eksiksiz olarak bildirmek zorundadır. Ahlaka aykırı, ticari faaliyet güden, Türk Hukukuna ve Uluslar arası sözleşmelere aykırı gezi talep edilemez. Bu hususun tespiti halinde Senkronix, üyenin Gezenek’ ten talep ettiği geziyi iptal edebilir.

- Misafir,  Gezinin kusurlu olduğundan bahisle geziyi sonlandırması halinde, geziyi yarıda bıraktığını Senkronix’ e sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde misafir geziyi terk etmiş sayılmaz.

- Senkronix,Misafir ile Gezenek arasında kararlaştırılan gezinin tarafı değildir. Misafir bu hususu peşinen kabul ve taahhüt eder.

3.2 GEZENEK YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

- Gezenek, üye olduğu siteye tertip ettiği geziye ilişkin bilgileri, gezi maliyetleri,fotoğrafları tam ve eksiksiz olarak girmelidir. Senkronix, Üyelerin yanlış bilgilendirilmesine yol açabilecek bilgi ve belgelerin düzenlenmesini talep edebilir veyahut sistemden kaldırabilir.

- Gezenek, misafirden, gezi yolluğu haricinde herhangi bir bedel talep edemez. Gezi Yolluğunun tahsil edilememesi halinde Senkronix’ in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Senkronix, gezi yolluğunun garantörü değildir.

- Gezenek, düzenlediği tur başına Senkronix’ e bir bedel ödemekle yükümlüdür.

- Senkronix,Misafir ile Gezenek arasında kararlaştırılan gezinin tarafı değildir. Misafir bu hususu peşinen kabul ve taahhüt eder. Gezi sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza, vaka ve bilumum olaylardan Senkronix sorumlu değildir.

- Gezenek, yaşadığı veyahut tanıtımını bildiği bir şehir hakkında gezi düzenlenmesine aracılık edebilir. Bu seyahat, yukarıda anıldığı gibi ahlaka aykırı, ticari faaliyet güden, Türk Hukukuna ve Uluslar arası sözleşmelere aykırı gezi tertip edilemez.

4- TELEFON NUMARASININ DOĞRULANMASI ve İRTİBAT

4.1- Güvenilirliği arttırmak, yazım yanlışlarının ve yanlış telefon numarası bildirimlerinin önüne geçmek için Üyeler cep telefonu numaralarını doğrulayabilir. Üyeler bunu yapmak için Senkronix’ e cep telefonlarını verebilir; bu noktadan sonra Üyelere 4 haneli dijital kodun yer aldığı ve Site üzerinden doğrulanabilecek olan bir SMS gönderilecektir.

Hizmet ücretsizdir. Üyenin cep telefonu operatörünce SMS alımına ilişkin olarak tahsil edilen olası maliyetler, bu hükme istisna teşkil etmektedir.

4.2- Misafir ve Gezenek arasında ki seyahate ilişkin esaslar, öncelikli olarak www.gezenek.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Üyelere ait GSM ve bilumum irtibat numaraları ilk etapta verilmeyecektir. Üyelerin bu tür bir girişimde bulunmaları Senkronix tarafından engellenecektir. Misafir ve Gezenek’ in gezi ve koşulları üzerinde anlaşması halinde sistem üzerinde karşılıklı olarak irtibat numaraları bildirilecektir.

5- SORUMLULUK

Senkronix, Misafir ve Gezenek arasındaki herhangi bir anlaşmanın tarafı değildir ve katlanılan hasar veya zarar Senkronix’ in ağır kusurundan kaynaklanmadıkça taraflardan hiçbirine karşı sorumlu değildir. Senkronix’ in misyonu ve sorumluluğu, sadece Misafir ve Gezeneklerin gezi ve tanıtım amaçlı seyahatlerinin paylaşımı amaçlarıyla birbiriyle iletişime geçirmekle sınırlıdır ve Senkronix, Misafir ve Gezenekin veya onların bu belgede tanımlanan akdi ve hukuki yükümlülüklerinin ihlaline ilişkin olarak sorumlu tutulamaz.

Sonuç olarak, Senkronix;

- Üye tarafından sunulan herhangi yanlış veya eksik bilgilerden,

- Bir Misafir ve Gezenek tarafından Seyahatin iptalinden,

- Herhangi bir Gezi Yolluğu ödemesinden,

- Misafir veyahut Gezenek tarafından Seyahat öncesinde, sırasında veya sonrasında herhangi bir dolandırıcılık fiilinde, yalan beyanda bulunulması veya görev ihlali veya bu Koşullarının herhangi birinin ihlalinden kaynaklanan zarar ve hasardan sorumlu olmayacaktır.

Senkronix, Türk Borçlar Kanunu’nun (sorumsuzluk anlaşmasını) düzenleyen 115. maddesinde belirtilen şekilde ağır kusuru bulunduğu haller hariç olmak üzere; kendisi tarafından sunulan hizmetlerin sonucunda (Senkronix’in ihmalinin sonucu olarak yahut başka şekilde katlanılıp katlanılmadığına bakılmaksızın) meydana gelen ticari, mali veya ekonomik zarar veya dolaylı olarak meydana gelen zarar veya itibar kaybı, iş kaybı, kar kaybı, planlanan tasarruf kaybı veya fırsat kaybı gibi dolaylı zararlara ilişkin olarak hiçbir üyeye karşı sorumlu olmayacaktır.

6- SİTEYE ERİŞİMİN ASKIYA ALINMASI VEYA İPTAL EDİLMESİ

6.1- Üyenin Koşulların tamamına veya bir kısmına uymaması halinde; Üye, BlaBlaCar’ın önceden bildirimde bulunmaksızın hizmetin tamamına veya bir kısmına veya Üyenin Siteye erişimine müdahalede bulunma veya hizmetlerin tamamını veya bir kısmını veya Üyenin Siteye erişimini geçici veya kalıcı olarak askıya alma hakkına her zaman sahip olduğunu kabul ve tasdik etmektedir.

6.2- Fikri mülkiyet

Bu Sitenin içeriği ve formatı Türk ve uluslararası telif hakları hukukunca korunmaktadır ve Senkronix, kendisinin sahibi olduğu veya lisansına sahip olduğu ticari markalara ve telif haklarına ilişkin tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Sitede ismi görünen tescilli ve tescilli olmayan tüm ticari markalara ilişkin tüm haklar saklıdır.

Bu Site veya bu Sitenin herhangi bir kısmı, Senkronix’ in açık yazılı onayı olmaksızın hiçbir ticari amaçla çoğaltılamaz, kopyalanamaz, satılamaz, tekrar satılamaz, ziyaret edilemez veya başka şekilde kullanılamaz. Taraflardan hiçbiri, Sitenin içeriğinin kısımlarını Senkronix’ in açık yazılı onayını almaksızın sistemli bir şekilde alıntılama ve/veya yeniden kullanma hakkına sahip değildir

6.3- Üyelerce sağlanan Site içeriği

Üyeler, Bu sitede, tertip edecekleri seyahatlere ilişkin ( yemek, gezi alanları vs ) içerikleri yayınlayabilirler. İçeriklerde üyelere ait insan yüzlerinin belirlenebilir bir şekilde bulunmaması gerekmektedir. Gerçeğe aykırı, ahlaka aykırı, dini, siyasi ve bilumum kışkırtıcı içeriklerin yayını yapılmayacaktır.

Bu Sitenin Üyelerinden açıkça karalayıcı, yanıltıcı, siyasi, ayrımcı, felsefi, birliklerle ilişkili (sendika üyelikleri gibi), dini, ırki kökenlerle ilişkili, şahsi (kişinin özel hayatı, cinsel/ahlaki yönelimleri veya sağlığı dâhil) veya saldırgan içerikler veya başka kişilerin (diğer Üyelerinki dâhil) fikri mülkiyet haklarını (örn. telif hakkı) veya özel hayatını ve gizliliğini ihlal eden herhangi bir içerik yayınlamaz. Bu tür içeriklerin tespiti halinde herhangi bir bildirime gerek olmaksızın Senkronix içeriği yayından kaldırabilir.

Senkronixin,  bu tür içeriklere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Meydana gelen veyahut gelebilecek  herhangi bir zarar veya başkaca sorumluluğa ilişkin olarak kullanıcı şahsen sorumlu olacaktır ve Senkronix’ in bu gibi içerik sonucunda katlanacağı tüm sorumluluktan doğan zararını tazmin etmeyi kabul etmektedir.