Rehber Adı:
Zahoor Zeeshan
Birth Date:
22.01.1993
Gender:
Erkek
Phone Number:
,
E-mail:

Rehber Hakkında

İdeolojileri "Türkleştirme" çabasının, yerlileştirme faaliyetiyle karıştırılmaması gerekir - yerlilik, sadece bir durumun, bakışın, tecessüsün adı olabilir, bunlara ilişkin ideolojik bir tutumun değil. Kaldı ki, bir şeyi yerli kılabilmek için, edimin nesnesindeki özgün ögeyi olduğu gibi korumak zorunludur. (...) Burada belirtmemiz gereken, yerlileştirmenin bir gelenek ve yerellik savunusuna dönüşebilme tehlikesidir. Modernizasyon süreci içerisinde belki de en büyük politik ve toplumsal atılımı gerçekleştiren Kemalizmin kendisini ve dolayısıyla toplumu Türkleştirirken, kapalı bir taşra epiğine dönüşmesi, bu tehlikenin sonuçları hakkında aydınlatıcı bir bilgi sunar.


Bu rehbere ait tur bulunmamaktadır.
Bu rehbere ait yorum bulunmamaktadır.